Härdande Lim

HÄRDANDE LIM

Kallas även för struktur och superlim. Tack vare härdning blir hållfastheten mycket bra samt hög beständighet mot kyla, värme och kemikalier. Övergången från flytande till fast form sker genom en kemisk reaktion. Detta är den mest kvalificerade gruppen lim och den är i huvudsak lämpad för limning med höga krav på slutfogen.
Detta är ett område vi valt att satsa på, dels för att vi ser en stor potential samt det faktum att vi satsar på mer miljö och hälsosamma alternativ. Traditionellt har denna typ av lim sammankopplats med diverse hälsorisker.