Härdande Lim

Kallas även bl.a. struktur & superlim. Tackvare härdning blir hållfastheten mycket bra samt hög beständighet mot kyla, värme och kemikalier. Övergången från flytande till fast form sker genom en kemisk reaktion. Detta är den mest kvalificerade gruppen lim och den är i huvudsak lämpad för limning med höga krav på slutfogen.

Detta är ett område vi valt att satsa på, dels för att vi ser en stor potential samt det faktum att Vi satsar  på mer miljö & hälsosammare alternativ. Traditionellt har denna typ av lim sammankopplats med diverse hälsorisker. Kontakta oss så berättar vi gärna vilka möjligheter Ni har att byta upp Er till bättre alternativ.


Sortimentet ökar i mån av efterfrågan men vi har idag:

  • Gänglåsning (Anaeroba lim)
  • Snabblim (Cyanoakrylat)
  • Strukturlim (Epoxi, MS)
  • Samt kemiskmetall och kemisktträ
  • Aerosoler

 

Kontakta oss för rekommendation och utprovning av rätt produkt för er applikation.