Många talar om Low Migration – men vet du vad det egentligen betyder?
Det finns direktiv gällande tryckfärger, men hittills saknas det för lim varför vi kallar det ”The forgotten layer”. Tillsammans med Henkel försöker vi uppmärksamma detta faktum och har också en färdig lösning Aquence LM serie, ett komplett sortiment vattenbaserade lim, som uppfyller dom tuffaste kraven plus lite till.

Sedan 2011 har reglerna för livsmedelsförpackningar blivit tuffare än någonsin . De styrs av EU lagstiftning, förordningen om plastmaterial, som anger gränser för migration av beståndsdelar i förpackade livsmedel.
Dispersionslim används normalt vid tillverkning av förpackningar av papper, kartong och well. Fram till nu har det funnits en potentiell risk att ämnen kan migrera från limmet in i det inre av förpackningen.
Det finns flera produktvarianter för olika applikationssystem, såsom vals och munstycken . Aquence LM produkter är också mycket ekonomiskt att använda.

Aquence LM serien levererar prestanda utan mjukgörare.
Henkel har helt eliminerat mjukgörare. Användningen av andra ämnen med en potentiell risk för migration har också minimerats . Detekterbara spår av kemikalier i livsmedel, kan också komma från återvunnen kartong. Vid återvinning kan inte pappersbruken urskilja mjukgörarna, varför mängden ökar i samband med ökad återvinning.  Henkel har därför dragit konsekvenserna och utvecklat en generation av dispersionslim, som ger största möjliga säkerhet för tillverkare och konsumenter.


En säker förpackning kräver rätt kombination av papper, tryckfärg och lim.
Tekniskt sett uppfyller limmen alla de vanliga industriella kraven för limning av kartonger, wellådor, påsar och säckar, även för laminering av större ytor.

Smältlim
När det gäller smältlim har dom generellt svårare av migrera. Trots detta rekommenderar vi Supra och gärna lågtemp, dvs. stabila limmer med lång ”pot-life”. När ett lim börjar koksa och förbrännas, ändras molekylerna och nya risker uppstår.

Vi som leverantör kan rekommendera och intyga våra produkters lämplighet, men det är alltid den färdiga produkten som skall testas och godkännas.

För ytterligare information kontakta oss eller gå till följande länk: http://the-forgotten-layer.com/

Graden av migration styrs av limmets reologi och molekylvikt.