Kvalite

Vårt fokus är att ta fram lim som har längre hållbarhet i aggregatet och är skonsammare mot utrustningen.
Risken minskar för produktionsstopp och Ni slipper dyra service kostnader.

Shadow
Slider

LimGrossen strävar alltid efter att vara en stark stöttepelare för våra kunder och samarbetspartners. Om företagen och industrierna i Sverige har ett lim från oss ska de känna en trygghet att applikationen håller och att vi är ett kort samtal eller bilresa bort.

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel.
Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att:
• Förstå och tillgodose kunders behov
• Överträffa kundens förväntningar
Detta uppnås genom kundfokus som byggs av hela gruppens engagemang, deltagande samt viljan att alltid bli bättre.

Utöver miljöaspekten så är Kvalité det andra stora kravet för att bli leverantör åt LimGrossen.
Vi nöjer oss inte enbart med certifiering, utan baserar även våra beslut utifrån egna tester och synpunkter från våra kunder. Minst lika viktigt är också vad våra samarbetspartners och maskinleverantörer tycker om de olika fabrikaten.

Läs mer om vår Kvalitetspolicy

.